CHÀO MỪNG TÂN GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG G-PHARMA GIA NHẬP GIA ĐÌNH GLOVI GROUP – MRS. NGUYỄN DOAN

CHÀO MỪNG TÂN GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG G-PHARMA GIA NHẬP GIA ĐÌNH GLOVI GROUP – MRS. NGUYỄN DOAN
Bằng những kinh nghiệm điều hành cùng sự chinh chiến thị trường kinh doanh, huấn luyện đào tạo đội ngũ và nguồn năng lượng mạnh mẽ, Chị Nguyễn Doan sẽ trở thành người dẫn dắt phát triển G-Pharma bứt phá đi đến sự phát triển đỉnh cao và thịnh vượng, một lĩnh vực đóng vai trò quan trong hệ sinh thái của Glovi Group.

Ban truyền thông nội bộ cùng toàn thể Chiến binh Glovi chào mừng Chị gia nhập đại Gia đình Glovi Group! Chúc Chị thật nhiều sức khỏe và vững vàng xây dựng G-Pharma và phát triển Glovi Group vững bước hoàn thành sứ mệnh doanh nghiệp, sứ mệnh cá nhân đi cùng tổ chức và xây dựng cuộc sống Hạnh phúc – Thịnh vượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *