[ THÔNG BÁO ] 𝗚𝗟𝗢𝗩𝗜 𝗻𝗴𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗰𝘂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝘁𝗮̣𝗶 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗽𝗵𝗮̂𝗻 𝗽𝗵𝗼̂́𝗶 𝗦𝗮̀𝗶 𝗚𝗼̀𝗻

📢 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑺𝒖̛́𝒄 𝑺𝒐̂́𝒏𝒈 𝑴𝒐̛̀𝒊 𝑻𝒐𝒂̀𝒏 𝑪𝒂̂̀𝒖 𝑮𝒍𝒐𝒗𝒊 xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Quý khách hàng đã tin tưởng đồng hành sử dụng sản phẩm và dịch vụ cùng 𝑮𝒍𝒐𝒗𝒊 trong suất thời gian qua.
📢 𝑮𝒍𝒐𝒗𝒊 xin trân trọng thông báo tới các Quý khách hàng nội dung như sau: 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟎/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐦 𝐝𝐮̛́𝐭 𝐮̉𝐲 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐨̂́𝐢 𝐒𝐚̀𝐢 𝐆𝐨̀𝐧.
📢 Điều này đồng nghĩa với việc sau ngày 20/01/2022 Tổng 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑺𝒖̛́𝒄 𝑺𝒐̂́𝒏𝒈 𝑴𝒐̛̀𝒊 𝑻𝒐𝒂̀𝒏 𝑪𝒂̂̀𝒖 𝑮𝒍𝒐𝒗𝒊 sẽ trực tiếp chăm sóc, cung cấp hàng hóa cho khách hàng tại thị trường khu vực Miền Nam.
📢 Quý khách hàng muốn đặt hàng, tư vấn hay cần giải đáp bất cứ thắc mắc về chính sách hàng hóa, dịch vụ của 𝑮𝒍𝒐𝒗𝒊, xin vui lòng liên hệ:
📬 𝑮𝒍𝒐𝒗𝒊 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍: 𝑻𝒂̂̀𝒏𝒈 22 – 2207 – 𝑻𝒉𝒂́𝒑 𝑪2 – 𝑻𝒐̀𝒂 𝑽𝒊𝒏𝒉𝒐𝒎𝒆𝒔 𝑫 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑫𝒖𝒚 𝑯𝒖̛𝒏𝒈 – 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑯𝒐̀𝒂 – 𝑪𝒂̂̀𝒖 𝑮𝒊𝒂̂́𝒚 – 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊
📲 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗙𝗮𝗻𝗽𝗮𝗴𝗲/𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: 𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝗴𝗹𝗼𝘃𝗶.𝘃𝗻/ 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝗻𝗮𝘃𝗮𝗰𝗼𝘀.𝘃𝗻/
☎️ 𝙃𝙤𝙩𝙡𝙞𝙣𝙚/𝙕𝙖𝙡𝙤: 0964191331
💕 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑺𝒖̛́𝒄 𝑺𝒐̂́𝒏𝒈 𝑴𝒐̛̀𝒊 𝑻𝒐𝒂̀𝒏 𝑪𝒂̂̀𝒖 𝑮𝒍𝒐𝒗𝒊 xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và phối hợp thực hiện.
văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *